top of page
logo expatria.jpg

Vårt systerföretag Expatria Human Resources, med kontor i Paris och Stockholm, är inriktat på rekryteringar för internationella företag och koncerner. Expatria fokuserar på skillnaderna mellan affärskulturer i olika länder och speciellt vad som krävs för att en lokal kandidat skall fungera väl med det rekryterande företagets värderingar och affärskultur. Bolaget grundades år 1988.

Expatrias styrka är att de förstår affärskulturerna i de nordiska länderna, i fransktalande länder samt i tysktalande länder. Detta har visat sig vara en nyckelfaktor när man söker franskspråkiga eller tyskspråkiga kandidater som behöver fungera väl i företag med nordiska värderingar, liksom för nordiska kandidater som behöver fungera väl i företag med franska eller tyska värderingar.

Expatria rekryterar mest i franskspråkiga länder, i tyskspråkiga länder, och i de nordiska länderna, samt även i en del andra länder, främst i Europa och i Afrika.

bottom of page