top of page

Vad vi jobbar med

Personaluthyrning

Vi hyr ut personal till många typer av uppdrag, t.ex. inom kundtjänst, ekonomi, industrijobb, konferenser, lager, m.m. Olika yrkesroller, från chefspositioner till okvalificerade arbeten, och även olika specialister, t.ex. CAD-konstruktörer, inköpare, platschefer, redovisare, HR-chefer m.m.

Hyr först, anställ sen

Vi har många uppdrag som inleds med att ett företag hyr personal av oss, vilket sedan kan leda till att den uthyrda personen blir rekryterad av vårt kundföretag. Detta är ett smidigt sätt att rekrytera på. Man får prova på hur olika personer fungerar i arbetet, innan man kanske väljer att erbjuda någon en anställning.

Rekrytering

Vi arbetar även med rekryteringsuppdrag, framför allt rekrytering av personer i chefspositioner, men vi kan rekrytera alla typer av personal.

Funktionsansvar

Då vi arbetar med funktionsansvar driver vi en hel funktion hos ett företag eller en förvaltning. Det kan t.ex röra sig om receptionen, lagret, ekonomifunktionen, HR-funktionen, m.m.

Personalförfrågan

Personal Roslagen hyr ut och rekryterar olika kategorier av personal till många typer av befattningar, inom alla yrken, på alla nivåer. Vi hyr ut personer till alla typer av arbeten, på industrier, i affärer, hos företag, förvaltningar, m.m.

Vi skyddar personuppgifter i enlighet med vår GDPR Policy

bottom of page